Slik tenker dere bærekraftig rundt transport

transport2@5x.png
 
 

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Transport står for 31 prosent av klimagassutslippene våre, og veitrafikk står for halvparten av dem.

Selv om transport ikke har sitt eget mål i FNs bærekraftsmål, spiller det en betydelig rolle i flere av de 17 målene. Både målet om mer bærekraftige byer og infrastruktur, og målene som omhandler matsikkerhet, helse og energi er tett forbundet med å kunne frakte mennesker og varer rundt på en sikker og miljøvennlig måte.

Transport er et område der dere som bedrift kan bidra til å redusere klimagassutslippene.

Det beste er om produktet eller tjenesten deres krever så korte transportstrekninger som mulig. Desto kortere transportetappen er, jo mer bærekraftig er den. Vekt spiller også en avgjørende rolle her: tyngre produkter krever mer drivstoff, og det er dermed mer bærekraftig å transportere lettere ting enn tunge ting.

 

Det finnes tre hovedstrategier for å fremme bærekraftig transport.

De tre strategiene handler om å reise mer effektivt, reise annerledes eller å reise mindre.


1. Gjøre transporten mer effektiv
Kan dere for eksempel frakte varene deres med en liten bil med lavt drivstoffbruk? Kanskje dere kan gjøre større bestillinger sjeldnere, istedenfor å bestille lite og ofte?
 

2. Forandre transporten
Kan dere velge mer miljøvennlige transportalternativer? Kan for eksempel varene fraktes med tog, el-bil eller sykkel istedenfor med fly eller fossilbil?
 

3) Transportere mindre
Er transporten strengt tatt nødvendig? Kanskje dere isteden kan produsere produktet deres i nærområdet? Og for eksempel ta et forretningsmøte over Skype eller telefon istedenfor et fysisk møte?

 

Det finnes flere bedrifter som har tatt grep for å redusere klimagassutslippene knyttet til transport. Se for eksempel på matleveringstjenesten Foodora, som frakter maten hjem til kundene sine på sykkel, eller pizzakjeden Domino’s Pizza som leverer pizza med el-biler.

Her er det bare kreativiteten som setter grenser!

 

Kilder: SSB.no, Miljødirektoratet, Wikipedia, og Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.