Slik kommer dere i gang

Sånn gjør du det@5x.png
 
 

Hva skal egentlig til for å være en bærekraftig ungdomsbedrift? Betyr det at man må lage et produkt som kun består av resirkulert plast, planter eller bambus, eller holder det at bedriften kildesorterer søppel på kontoret, liksom?

Det melder seg helt sikkert mange spørsmål når dere skal etablere ungdomsbedrift – og prøve å gjøre den bærekraftig i tillegg.

Nedenfor forsøker vi å gi dere svar på ting vi tipper dere lurer på!    

Er det mulig å være en 100 % bærekraftig ungdomsbedrift?

Nei. Alle bedrifter, også de aller minste, påvirker miljøet og verden på en eller annen måte gjennom sin virksomhet. Det kan være via reiser, materialer som brukes i produksjonen, innkjøp av kontorutstyr, strømforbruk og avfallshåndtering – for å nevne noe. Det handler om å prøve og være så bærekraftig som mulig, om å stille spørsmål og krav til leverandører og samarbeidspartnere, og om å ta reflekterte valg.

Ok, så kanskje dere av økonomiske eller praktiske årsaker blir nødt til å produsere produktet deres i Kina – men kan dere da sette av litt ekstra tid til å finne en fabrikk med et bærekraftig fokus? Som har ordnede arbeidsforhold, benytter seg av miljøvennlige materialer og utnytter ressursene på en effektiv måte? Kanskje dere også kan frakte produktet deres mest mulig effektivt og miljøvennlig? Alle kan ikke ta sikte på å lage et revolusjonerende og tvers igjennom grønt produkt, men alle kan gjøre noen små tiltak.

 

Hvordan kan din ungdomsbedrift bidra til at vi når FNs bærekraftsmål og får en bærekraftig utikling? Se denne videosnutten og bli inspirert! Filmen er en del av undervisningsopplegget Bærekraft som er laget av UNICEF Norge

 

I hvilken del av prosessen er det viktigst å tenke bærekraftig?  

I produksjonen. Det aller viktigste er at selve produktet eller tjenesten dere tilbyr er så bærekraftig som mulig. Produseres produktet under ordentlige forhold? Kan materialene dere bruker gjenvinnes? Bruker dere ressursene på en effektiv måte? Hvis dere lurer på om produktet deres er bærekraftig, kan dere kontrollere om dere kan svare ja på følgende spørsmål: Kan vi lage dette på denne måten om og om igjen, for evig og alltid?

Hva kan en ungdomsbedrift gjøre for å bli mer bærekraftig?
For eksempel:

 • Bytte ut giftige eller ikke-nedbrytbare materialer med mer miljøvennlige materialer.
 • Sørge for en effektiv distribusjon som fører til mindre transport.
 • Utnytte så mye som mulig av råvaren i produksjonsprosessen, slik at dere kan kjøpe mindre råvarer og forbruke færre naturressurser.
 • Være en transparent bedrift som er åpen for innspill.
 • Bruke tid på å finne leverandører og samarbeidspartnere som opererer så bærekraftig som mulig. 
   
 

Et eksempel:

Har dere hørt om Holdbart.no? De sloss for å bekjempe det store berget av matvarer som kastes hvert år, og har etablert en nettbutikk og fire butikker som selger varer som har gått ut på dato, men som det allikevel er uproblematisk å spise. Ved å selge disse varene 20-90 prosent billigere enn i vanlige butikker, bidrar de til å minske matsvinnet, samtidig som de gir folk muligheten til å handle billigere. En klassisk vinn-vinn-situasjon!

Dette bærekraftige tiltaket har de fått masse medieoppmerksomhet for, og både NRK, TV2, Dagbladet og en rekke lokalmedier har omtalt satsingen. Høsten 2017 besøkte også miljøvernminister Vidar Helgesen butikken i Vestby for å lære mer om hvordan Holdbart.no bidrar til å minske matsvinnet i Norge.

 

Hvorfor bør en ungdomsbedrift i det hele tatt bry seg om bærekraft?
Først og fremst fordi det er helt nødvendig at alle bryr seg om det for at vi ikke skal ødelegge den eneste planeten vi har. Alle land som er medlemmer av FN har dessuten forpliktet seg til å jobbe for å nå FNs 17 bærekraftsmål – som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene. Derfor er både politikere, bedrifter og privatpersoner pliktet til å bidra for at vi skal nå målene. Utover det finnes det flere fordeler for bedrifter ved å tenke bærekraftig, blant annet at:

 • Flere og flere er opptatt av bærekraft, og et bærekraftig produkt har dermed større sjanse for å bli et populært produkt.
   
 • Dere øker sjansen for at produktet eller tjenesten deres vil finnes i framtiden, i og med at verden endrer seg og at alle i økende grad blir tvunget til å operere mer bærekraftig.
   
 • En bærekraftig profil er lett å stå for. Satser dere bærekraftig, blir det mer attraktivt for andre bedrifter, organisasjoner og privatpersoner å hjelpe og støtte dere.
 

Hva vil det si å ha en bærekraftig drift?
Vi kan si at selskapets drift er bærekraftig hvis den:

 • Baserer seg på lønnsomhet og behovstilfredsstillelse.
 • Ivaretar miljøet.
 • Gjennomføres med en omtanke for menneskene som jobber der og dem som på en eller annen måte blir berørt av driften.

   

Kilder: Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, Olsen, Bengt E. og Nørgaard, Per E. (2012): Visjon 2 – Markedsføring og ledelse, FN.no