Om samarbeidet

 

Ungt Entreprenørskap har inngått et samarbeid med Storebrand om innhold til programmet Ungdomsbedrift på videregående skole. Formålet med samarbeidet er å bygge kompetanse og øke bevisstgjøring og helhetlig tenking om bærekraft blant unge under utdanning.

 

Storebrand er en ledende aktør i det norske markedet for langsiktig sparing, pensjon og forsikring. Som forvalter av 625 milliarder kroner for 1,2 millioner nordmenn er Storebrand Norges største kapitalforvalter, og har derfor et betydelig samfunnsansvar. Storebrand tar verdens utfordringer på alvor, og ser viktigheten av bærekraft i alt de gjør. De investerer i selskaper basert på hvordan de skaper verdi nå, og i en fremtidig bærekraftig økonomi. I januar 2017 ble Storebrand kåret til verdens nest mest bærekraftige selskap under World Economic Forum i Sveits.

 

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap tilbyr et tyvetalls pedagogiske programmer, fra grunnskolen til høyere utdanning, og bidrar til at ca. 150 000 elever og studenter bygger kompetanse på bl.a. innovasjon, entreprenørskap, samarbeid og personlig økonomi.

Ungt Entreprenørskap har samarbeidspartnere både fra offentlig sektor og privat næ- ringsliv, og engasjerer hvert år rundt 30 000 personer fra arbeids- og næringsliv som mentorer og veiledere.