Om FNs bærekraftsmål

Fns bærekraftsmål.png
 
 

Visste du at verden har en felles arbeidsplan for hvordan vi skal klare å sikre en bærekraftig utvikling? Den kan ungdomsbedrifter dra nytte av! 

I dag vet vi at økonomi, sosial ulikhet og miljø er ting som påvirker hverandre mer enn vi har vært klar over tidligere. For å ikke bruke opp den eneste kloden vi har, er vi derfor nødt til å se disse tre tingene i sammenheng og finne løsninger innen forbruk og økonomi som balanserer belastningen på miljøet, og vi må finne bedre måter å fordele resursene på.

Klarer vi det, oppnår vi en bærekraftig utvikling som gjør at verden blir et bedre sted for alle mennesker som lever nå – uten at vi ødelegger for dem som kommer etter oss.  

Filmen er en del av undervisningsopplegget Bærekraft som er laget av UNICEF Norge

 

For å finne ut hva som skal til for å sikre denne bærekraftige utviklingen, inviterte FN land fra hele verden og over syv millioner mennesker fra det sivile samfunn til å komme med forslag til hva som bør være de viktigste prioriteringene.

Resultatet ble FNs bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen de neste femten årene.

Denne arbeidsplanen består av 17 mål og 169 delmål, ble vedtatt høsten 2015, og trådde i kraft fra 1. januar 2016. Målene erstatter FNs tusenårsmål, som hadde en frist innen utgangen av 2015. I motsetning til tusenårsmålene, som var mest beregnet på utviklingsland, gjelder bærekraftsmålene alle land – også Norge. Det betyr at politikerne må ta hensyn til målene og sørge for at de blir fulgt opp.

Men det er ikke bare politikerne som må forholde seg til målene – de er også en felles global retning for næringslivet og sivilsamfunnet. Alle som skal starte ungdomsbedrift bør derfor gjøre seg kjent med bærekraftsmålene, og implementere dem i forretningsstrategien og den daglige driften. (Legg spesielt merke til mål nummer 12, som direkte berører de aller fleste bedrifter.)

Målene er dessuten en god inspirasjonskilde for å komme opp med en bærekraftig forretningsidé!
 

FN

De forente nasjoner (FN) er en internasjonal organisasjon etablert i 1945, som jobber for fred og sikkerhet og for å utvikle vennskapelige relasjoner. I tillegg jobber også FN innen internasjonal rett, økonomisk utvikling og utvikling av menneskerettigheter.
 

Kilder: FN og Unicef