Slik tenker dere bærekraftig rundt gjenvinning

Gjenvinning@5x.png
 
 

Gjenvinning betyr å nyttiggjøre avfall og andre restprodukter. Når vi gjenvinner kaster vi mindre, og reduserer den totale miljøbelastningen fra både produksjon, transport, bruk og avfallshåndtering.

I motsetning til dagens bruk- og kast-samfunn er det vesentlig at vi beholder verdien i materialer og energi så lenge som mulig for å oppnå en bærekraftig utvikling. Morgendagens produkter skal i større grad være designet for gjenbruk og gjenvinning.

Ved å benytte dere av materialer som kan gjenvinnes, er dere med på å bruke begrensede naturresurser flere ganger og redusere utslipp av klimagasser. Når vi gjenvinner kartonger, for eksempel, brukes bare rundt en fjerdedel av energien man ville brukt på å produsere en helt ny kartong.

 
Visste du at 333 bokser med makrell i tomat kan bli til en helt ny sykkel?
 

Hva kan dere gjøre for å bidra til at det dere produserer blir gjenbrukt og gjenvunnet?

 • Lag produkter som varer lenger.
   
 • Benytt dere av materialer fra fornybare ressurser, holdbare materialer, og materialer som ikke er skadelige for miljø, mennesker eller dyr. Trematerialer er for eksempel blant de mest bærekraftige materialene som finnes, dersom de brukes riktig. 
   
 • Bruk færrest mulig materialer i ett og samme produkt. Da gjør dere det enklere for kunden å resirkulere produktet riktig. For jo flere materialer et produkt består av, desto mer komplisert er det for forbrukeren å gjenvinne det. Har du for eksempel en stol som både består av bomull, gummi, plastikk og stål, må alle disse delene skrus fra hverandre for at de skal kunne gjenvinnes, og da er det fort gjort at forbrukeren ender med å dumpe hele stolen som restavfall. 
   

 • Opplys kundene om hvordan produktet skal kildesorteres på forpakningen. 
   

 • Produser reservedeler som kan forlenge livet til produktet dersom det skulle gå i stykker.
   

 • Tilby kundene en reparasjons- eller panteordning. Dette kan være krevende, men hvis dere finner en ordning dere har kapasitet til å følge opp, bidrar dere til en bærekraftig utvikling, i tillegg til at dere kan benytte det som et salgsfremkallende element i markedsføringen. Da viser dere at dere er en bedrift som tar ansvar.

  Denne type reparasjons- og panteordninger blir mer og mer utbredt. For eksempel har kaffeprodusenten Nespresso innført en panteordning på sine kaffekapsler, møbelvarehuset Ikea tar imot brukte tekstiler, og sportsmerket Norrøna tilbyr kundene sine reparasjoner etter skader fra bruk og slitasje. 

 

Hva er kildesortering og gjenvinning?

Å kildesortere betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de ulike avfallstypene hver for seg. Det gjør at vi kan samle sammen de ulike avfallstypene og sende dem tilbake til fabrikken, hvor de blir brukt som råvarer i produksjon av nye varer. På den måten holder vi ressursene i et kretsløp, og reduserer behovet for å stadig hente ut nye naturressurser. Dette kalles materialgjenvinning. Når disse råstoffene ikke kan gjenvinnes til nye materialer lenger, bør de sendes til forbrenningsanlegg der avfallet blir brent og varmen utnyttes til å skape varmt vann og strøm. Dette kalles energigjenvinning.

 

Kilder: Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, Norsk Gjenvinning, Oslo Kommune, Ung.no og Aftenposten.