Derfor er bærekraft lønnsomt

gris.jpg
 
 

Det å tenke bærekraftig ganger ikke bare jordkloden, men også økonomien til bedriften din.

«Det er gode penger i bærekraft», sier Storebrand. Hva mener de med det, egentlig?

– Vi ser at verden endrer seg, og at den endrer seg veldig fort. Det betyr at en del produkter som folk kjøper i dag ikke vil finnes om noen år. Satser du for eksempel på olje og gass, som er svært forurensende og lite bærekraftig, vil du etterhvert bli rammet av skatter og avgifter, og til slutt er det ingen som etterspør produktet ditt, forklarer Matthew Smith, som er leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.

– Satser du derimot på et rent, bærekraftig produkt, vil det finnes i framtiden og være lønnsomt på sikt. Det handler om å se hvilken retning verden går i og posisjonere seg deretter.

 
 

Fordeler som fører til profitt

Selv om det ikke er blitt forsket tilstrekkelig på området, finnes det studier som tyder på at det å utforme bærekraftige forretningsmodeller fører med seg flere fordeler som til sammen gir økt profitt. Blant annet viser en studie fra Harvard Business School fra 2014 at bærekraftige bedrifter kan nyte godt av følgende goder:  

 • Lettere tilgang til kapital
  Bærekraftige bedrifter tiltrekker seg investorer, og kan derfor lettere sikre seg finansiering til nye prosjekter.

 • Høy tillit i markedet
  Ettersom bærekraftige selskaper viser at de er ansvarlige, har de høy tillit i markedet. Denne tilliten forsterker omdømmet og fremmer økonomisk vekst.

 • Flinkere ansatte
  Godt kvalifiserte ansatte trekker mot bedrifter de anser som bærekraftige. Bærekraftige bedrifter har dermed større sjanse for å kapre de smarteste hodene, noe som igjen kan føre til inntjening.

 • Lojale kunder
  Stadig flere kunder foretrekker bedrifter de anser som ansvarlige, og er ofte mer lojale mot disse selskapene. Hvis folk kan velge mellom et bærekraftig produkt og et ikke-bærekraftig produkt til samme pris, velger de det bærekraftige alternativet. Det har blitt mye sosial kapital i å tenke bærekraftig, og det har rett og slett blitt trendy.

 • Innovasjonsfremmende
  Bedrifter som vil operere på en bærekraftig måte må hele tiden følge med på utviklingen for å være sikre på at de får med seg de nyeste og mest bærekraftige løsningene. Dermed er de også bedre rustet til å fange opp endringer i markedet på et tidlig stadium og holde seg aktuelle.

 • Økt oppmerksomhet
  En bærekraftig profil kan gjøre at bedriften skiller seg ut i markedet, og dermed tiltrekke seg mer oppmerksomhet.

 
Bedrifter som bidrar til en bærekraftig utvikling blir vinnerne i det lange løp.

Bedrifter som bidrar til en bærekraftig utvikling blir vinnerne i det lange løp.

 

Lønnsomt på sikt

Det å jobbe ut fra en bærekraftig forretningsmodell og ta hensyn til, og ansvar for, en rekke forhold, er ikke nødvendigvis det mest lønnsomme på kort sikt. Det kan ofte bety at kortsiktige økonomiske hensyn må vike for langsiktige miljøhensyn.

– Inngangskostnadene på bærekraftige løsninger kan ofte være høye. Selv om du for eksempel vet at det på sikt vil være økonomisk lønnsomt å ha solcellepanel på taket, må du allikevel ta inngangskostnaden her og nå, sier Matthew.

 
Driver du ikke bærekraftig, vil til slutt ingen kunder etterspørre produktet ditt.
— Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand
 

Det betyr at en bærekraftig bedrift også må være en tålmodig bedrift. Og en bedrift som har mulighet og er villige til å investere penger i ting som ikke gir fortjeneste med en gang.

– Den menneskelige hjernen er ekstremt kortsiktig. Vi vil ha belønning fort, og har kortsiktige forventinger til suksess. Det er også litt av grunnen til at vi i verden har de utfordringene vi har i dag. Det er utfordrende å endre adferdsmønster, men skal vi sikre en bærekraftig utvikling er vi nødt til å gjøre det.
 

 

Kilder: Eccles, R.G., I. Ioannou og G. Serafeim (2014): The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance. Cheng, Beiting, Loannou, Loannis og Serafeim, George (2011): Corporate Social Responsibility and Access to Finance. Kronikk: Bærekraftige forretningsmodeller Hva, hvorfor og hvordan? ,Olsen, Bengt E. og Nørgaard, Per E. (2012): Visjon 2 – Markedsføring og ledelse. Cappelen Damm, og Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.