Slik kaprer dere bærekraftprisen

 

Det er mye å vinne på å ha et bærekraftig fokus.
Her er enda en liten bonus!

 
jason-blackeye-107478.jpg
 
 

Storebrand liker å støtte bedrifter som satser på bærekraft. Nå vil de også kaste glans over ungdomsbedrifter som tar tak i klodens utfordringer, gjennom å kåre og hylle de ungdomsbedriftene som er best på bærekraft.

Storebrand deler ut bærekraftprisen på fylkesmesterskapene for ungdomsbedrifter, som avholdes i tidsrommet februar-mars hvert år.

 

Er din bedrift gira på å kapre prisen?

Alle som starter bedrifter i dag, må ta hensyn til miljø- og bærekraft. Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift der selve forretningsideen er å løse en eller flere bærekraftutfordringer. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut fra både innsendt beskrivelse og intervju på stand, basert på følgende kriterier:

  • Løser varen eller tjenesten et bærekraftproblem?

  • Hvilket behov er det i markedet for produktet?

  • Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har bedriften gjort?

  • Hvordan er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer / tjenester i samme marked?

  • I hvilken grad / hvordan forener bedriften lønnsomhet og bærekraft?

  • Hvilke av FNs bærekraftmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé?

 
Er dere et bærekraftig stjerneskudd på UB-himmelen? Da kan dere vinne pris!

Er dere et bærekraftig stjerneskudd på UB-himmelen? Da kan dere vinne pris!

 

For å være med i kåringen

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format eller videopitch (maks 3 minutter) som inneholder:

  • Navnet på konkurransen: «Bærekraftprisen».

  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

  • Kort beskrivelse av forretningsideen.

  • Informasjon om kriteriene over. 

 

En oversikt over datoer for fylkesmesterskapene med Ungt Entreprenørskap, innleveringsfrister og informasjon om hvordan dere sender inn bidraget i deres fylke, finner dere på UB-kalenderen.