Slik tenker dere bærekraftig rundt produksjonen

Produksjon@5x.png
 
 

En bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når man lager en vare. På sikt kan det føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringene, og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

For å tenke bærekraftig i produksjonen av produktet, bør dere stille dere tre relevante spørsmål:

 

1.Hvor?

Hvor skal produktet deres produseres? Her er det mest bærekraftig å tenke så kortreist som mulig, slik at dere unngår lange transportetapper og enklere kan ha kontroll over produksjonsforholdene.

 

2. Hva?

Hva skal produktet produseres av? Her vet vi at lette materialer er mer bærekraftige enn tunge materialer, som det krever mer ressurser å frakte. Videre lønner det seg å velge materialer som er biologisk nedbrytbare i den grad det er mulig, eller gå for materialer som er gjenvinningsbare. Her er det viktig å huske at det ikke bare er selve produktet som bør lages av bærekraftige materialer, men også en eventuell emballasje. Her bør dere sette av tid til å gjøre grundig research for å finne de mest bærekraftige materialene for produktet deres.

 

3. Hvordan?

Hvordan og under hvilke sosiale forhold skal produktet fremstilles? Det er ikke bare sluttproduktet som bør være bærekraftig, men også prosessen. Kan dere bytte ut giftige eller ikke-nedbrytbare stoffer som brukes i produksjonsprosessen med mer miljøvennlige råvarer? Hvordan kan dere utnytte så mye som mulig av råvaren? Og hvordan skal dere kontrollere at de som utfører produksjonen arbeider under anstendige arbeidsforhold? Her kan dere dra nytte av sertifiseringsordninger som sikrer at både produktet og prosessen er bærekraftig, samt rådføre dere med organisasjoner som Initiativ for etisk handel i forkant. Mer om dette nedenfor!

 

Smarte samarbeid

Når man skaper et produkt eller en tjeneste er det sjelden man gjør alt selv. Man samarbeider ofte med ulike aktører i flere steg, og i de fleste tilfeller gjør man det i  produksjonen. Man kjøper gjerne råvarene fra en leverandør, og får kanskje en fabrikk til å fremstille produktet.

Derfor er det viktig å se til at de aktørene du samarbeider med også opererer på en bærekraftig måte.

Her er det fort gjort å gå på noen smeller – spesielt dersom produksjonen foregår i utlandet, hvor dere ikke kan ta for gitt at det stilles samme krav til arbeidsforhold, sikkerhet og miljø som i Norge. Det å sette seg inn i regelverket og virkeligheten i et annet land kan være krevende.

Derfor er det aller beste å samarbeide med lokale aktører. Lar ikke det seg gjøre, er sertifiseringsordninger et godt hjelpemiddel.

Det finnes sertifiseringsordninger for alt fra bomull til kaffe, og så lenge dere stoler på dem som utfører sertifiseringen, kan dere føle dere trygge på at de driver miljøvennlig og etisk uten at dere trenger å gjøre hele jobben selv.  

Dere kan lese mer om noen av sertifiseringsordningene her

 

Kilde: Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.